Att leva med allergi

Allergi är en slags sjukdom som kan vara problematisk att leva med. Beroende på hur stark allergi man har desto svårare är vardagen. Om man är medveten om sin allergi behöver det dock inte vara ett stort problem. Det gäller bara tt undvika det allergen…