Webbutveckling och webbdesign

Webbutveckling är processen att skapa en webbplats som fungerar på webben. Den är uppdelad i två huvuddelar: front-end och back-end. Front-end fokuserar på design och layout av en webbplats. Det använder HTML, CSS och JavaScript för att koda sidorna och andra element. Back-end hanterar webbplatsens…