Villkor och lämplighetsbedömning för PPM tjänster hos Advisor

Villkor och lämplighetsbedömning för PPM tjänster hos Advisor

De flesta tackar nog inte nej till extra pengar. Att låta ett företag placera en del av dina pensionspengar kan göra att premiepensionen ökar avsevärt innan du hinner gå i pension. Givetvis kan det dock kännas lite nervöst att lägga sina pengar i händerna på ett företag man kanske inte känner till så väl.

Som alltid, innan man genomför en transaktion av något slag, bör man läsa igenom de avtal och villkor som gäller. Den som ska ansöka om PPM tjänster hos Advisor, behöver kryssa i att de tagit del av deras lämplighetsbedömning och ett avtal. Nedan följer ett axplock och korta sammanfattningar från de båda dokumenten.

Lämplighetsbedömningen

I lämplighetsbedömningen kan man läsa om vad man bör uppfylla för att använda sig av de PPM tjänster som Advisor erbjuder. Till exempel finns det vissa rekommendationer gällande inkomst och kunskap.

Inkomst

För att du inte ska avrådas från att använda dig av Advisors PPM förvaltning, menar de att du bör ha en årsinkomst på över 50 000 kronor, varje år, genom ”kontinuerligt förvärvsarbete”. Om du inte tror att du kommer att ha detta, avråds du ”bestämt” från att använda dig av tjänsterna.

Det här gäller även tillgångarna. Om du inte har premiepensionstillgångar som överstiger 10 000 kronor, avråds du från att använda dig av tjänsterna. Både vad gäller tillgångarna och årsinkomsten, är det något som de allra flesta arbetande personer uppfyller. Det är dock inte alla som uppfyller detta, och det är därför bra att vara medveten om detta.

Kunskap och erfarenheter

Advisor förutsätter att du har viss kunskap inom PPM. Till exempel menar de att du bör känna till:

  • Premiepensionssystemet. Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som kan förvaltas på egen hand. Detta genom att välja upp till 5 av ungefär 800 tillgängliga fonder på ett så kallat fondtorg. 
  • Advisors PPM förvaltning. Som användare av tjänsten förutsätter de att du att du bland annat vet att Advisor ”erbjuder en komplett förvaltningstjänst för PPM-kontot”

Exempel på punkter i avtalet

Avtalet behandlar en rad olika punkter. Här kan du bland annat läsa om:

  • Allmänna punkter
  • Fullmakt
  • Placeringsriktlinjer
  • Dina skyldigheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *