Larma din lägenhet efter behov

Larma din lägenhet efter behov

Höstmörkret betyder högsäsong för såväl inbrottstjuvar som larmbolag. Men ett lägenhetslarm till hemmet kan bli kostsamt och om det verkligen hjälper är omstritt. I den här texten berättar vi mer om lägenhetslarm.

Är det värt att skaffa lägenhetslarm?

De senaste åren har villainbrotten fått en allt mer säsongsbetonad prägel, visar ny statistik från BRÅ. Flest villainbrott anmäls i november, tätt följt av oktober och december. Bostadsinbrotten har ökat kontinuerligt sedan 2006, även om det har skett enstaka minskningar. Fler inbrott har också inneburit fler sålda lägenhetslarm för larmbolagen. Huruvida larmen verkligen skrämmer bort tjuven är dock omtvistat. Branschen själva hävdar att olarmade lägenheter löper tre gånger så stor risk som larmade att få inbrott. Någon officiell rapport på detta finns däremot inte. Många tror på att lägenhetslarmet fyller en avskräckande funktion. Det kan dock vara svårt att veta vad som döljer sig bakom statistiken. Många pratar även om att lägenhetslarm ger en falsk trygghet. Larmet i sig hindrar ju ingen att ta sig in i huset. Om det är det man vill uppnå är det mycket viktigare med det mekaniska skyddet som lås på dörrar och fönster liksom grannsamverkan. Studier har visat att grannsamverkan minskar risken för inbrott med hela 25 procent.

Priset på lägenhetslarm

Samtidigt finns det många andra bra funktioner kopplade till dagens lägenhetslarm. Varningssystem för brand och vattenläckor kan till exempel vara extra användbart om du är bortrest eller om det handlar om ett fritidshus du inte besöker så ofta. Men smakar det så kostar det. För ett fullserviceskydd med uppkopplad larmcentral får du betala flera tusen kronor i installationskostnad plus några hundra kronor i månadsavgift. Det är bra att räkna på vad totalkostnaden blir efter fem eller tio år. En månadskostnad som varierar med någon hundralapp blir många tusenlappar på några år och detta är något man måste tänka på när man väljer lägenhetslarm.

Det går att komma ned i pris genom att skaffa ett lägenhetslarm utan direktuppkoppling till en larmcentral. Då går larmet i stället till din mobil och du får själv ringa efter väktare. Man kan ifrågasätta värdet på att ha väktare som åker ut eftersom de sällan hinner avbryta ett pågående inbrott. Däremot kan larmcentralen ha lättare att avgöra om det är falsklarm eller agera på eventuell brand eller vattenläckage. Detta är något man själv måste överväga och titta på för- och nackdelarna med att ha ett uppkopplat lägenhetslarm eller ett som är självövervakat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *