Olika skador beroende på vilken cykelmodell som används

Olika skador beroende på vilken cykelmodell som används

Varje år skadas tusentals cyklister efter att ha främst ramlat omkull. Det handlar om allt från mindre skrapsår till alvarliga huvudskador. Vilka skador som uppkommer har delvis med vilken cykelmodell man har. Detta visade forskning från VTI som presenterades år 2016.

Med cykelhjälm, dubbdäck till cykel och ”cykelvett” kommer man långt. Men olyckan kan vara framme för vem som helst. I och med att man sitter helt oskyddad på en cykel kan personskadorna även bli relativt stora. Men spelar det någon roll om man har en dam- eller herrcykel? Ja, delvis. Det visade en undersökning som genomfördes vid VTI och som bland annat tidningen Forskning.se skrivit om.

Målet med forskningen var att se om olika utformningar av cyklar kan minska risken för alvarliga huvudskador. En herrcykel är generellt stabilare vilket skulle kunna påverka hur man ramlar av dem. Men den har en mittenpinne som även påverkar fallet.

Man gjorde detta med två olika slags tester. Det ena var ett så kallat plötsligt stopp. Med andra ord att man gör en kraftig inbromsning med handbromsen och därmed faller av cykeln. Det andra var ett falltest där man helt enkelt faller av en dam- eller herrcykel. Man valde även att testa fyra olika slags cyklar för att se om det skiljde något mellan dem.

Det som var positivt var att forskarna hittade skillnader. Inte bara mellan damcyklar och herrcyklar utan även mellan andra modeller. Exempelvis var risken mindre för skada vid plötslig inbromsning på en elcykel. Detta utifrån att den har lägre tyngdpunkt.

Skador vid damcykel

Den stora skillnaden mellan damcyklar och herrcyklar är ramen. Damcykeln har en öppen ram, något som även påverkade risken för skada. Man såg här är att axel och höft först slog i marken innan huvudet slog i. Detta om man ser på de lägre hastigheterna. Detta kan ha att göra med den öppna ramen att göra då man lättare ”ramlar ur” cykeln.

Skador vid herrcykel

En herrcykel har en rak ram och den som cyklar sitter generellt något mer framlutad. Detta skapar en situation som gör att man lättare skadar huvudet. Det inte minst vid högre hastigheter. Kroppens lutning gör att man lättare slår i huvudet vid ett fall eller kollision.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *