Vara personlig assistent

När man går in i ett uppdrag som personlig assistent är det några saker man kan ha med sig på vägen. Dels handlar det naturligtvis om att gå in med lyhördhet och respekt. Det är någon annans hem och tillvaro man befinner sig i. Vidare är det stor skillnad på att jobba i traditionell vård och på att vara personlig assistent.

Den som jobbar inom personlig assistans är inte primärt där för att ge vård. Assistenten är snarare den som kör bilen till vårdgivare när det är tid för undersökning eller behandling. Som assistent är jobbet av rent praktisk sort där man hjälper till med allt brukaren behöver för att kunna ha en vanlig tillvaro. Det är därför sällan en formell kompetens som avgör vem som får jobbet och inte.

Rätt information

Det finns en rad olika funktionsnedsättningar och det går inte att i förväg veta allt om hur man bäst fungerar som stöd. Att sätta sig in i individens utmaningar och sätt att hantera tillvaron är därför en avgörande del av arbetet. I de fall brukaren behöver skall man också kunna redogöra för de funktionshinder som föreligger. Som personlig assistent har man alla möjligheter att sätta sig in i sin brukares behov. Inte minst genom att samtala med kollegor som jobbar i rollen som personlig assistent under en längre tid. Beroende på vad för funktionshinder brukaren har, kan man också hitta sätt och rutiner som underlättar. I och med att man är i hemmet och umgås kontinuerligt, blir man hela tiden bättre och snabbare i sitt uppdrag.

I Sverige har man sedan 1994 kunnat beviljas ersättning för personlig assistent. Innan man kan gå vidare görs en utvärdering och bedömning för att fastslå om man är berättigad till assistens eller inte. Skulle man få avslag finns bland annat hemtjänst som alternativ. Får man beviljat ersättning för att anställa personlig assistent går man vidare och bestämmer hur man vill ta in hjälpen och vad för alternativ man föredrar. Det går att själv anställa de som skall gå in i yrket medan andra önskar köpa in tjänsten från ett företag. Oavsett vilket man väljer kan man få bra information och stöd i beslutet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *